Admitere UAD 2024

Crearea unui nou cont

În această pagină veţi completa datele necesare creării unui cont pe acest site.

Completaţi codul numeric persoanal şi o parolă. Reţineţi aceste date! Le veţi folosi ulterior, când veţi dori sa modificaţi datele introduse în formularul electronic.

Alegeţi nivelul de studii pentru care candidaţi.

Acceptaţi politica de confidenţialitate.

După ce aţi completat aceste date apăsaţi butonul Preluare

CNP
Parola
Nivel Licenţă
Master
Doctorat
Politica de confidenţialitate

Prin crearea unui cont pe acest site, în calitate de candidat, consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar şi prin transmiterea către terţi, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de către institutia publică de învatamânt superior şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.

Accept politica de confidenţialitate

Formularul de înscriere și dosarul dvs. au fost verificate și preluate.

Sunteți înscris(ă) la concursul de admitere.